Đồng Phục Y Tế

Đồng Phục Áo Blouse

cac mau dong phuc y te

Bệnh viện là môi trường có nhiều vi khuẩn, mềm bệnh nguy hiểm. Vì thế với các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khác thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân. Khi làm việc các bác sĩ bắt buộc phải mặc đồng phục áo Blouse bệnh viện được may […]

Đồng Phục Y Tế

dong phuc y te

Bệnh viện là môi trường có nhiều vi khuẩn, mềm bệnh nguy hiểm. Vì thế với các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khác thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân. Khi làm việc các bác sĩ bắt buộc phải mặc đồng phục y tế bệnh viện được may đo, […]